גינון
מוצרי השקיה זעירה

מוצרי השקיה זעירה

אזורי צמחיה קטנים זקוקים לפתרון השקיה מותאם, שיספק השקיה מדויקת בספיקות נמוכות, המתאימה לתנאי השטח הספציפיים.

לשם כך פותח במיוחד קוו מוצרים להשקיה זעירה יעילה. המוצרים מאפשרים השקיה בהתאמה מלאה לגינה הקטנה שלך וכוללים צינוריות, מחברים ומוצרים נלווים שיבטיחו - גינה קטנה אך ירוקה - כל השנה.

סוגי מוצרים-השקיה זעירה

אז אילו מוצרים עומדים לרשותך?

:Ideal product for your situation