חקלאות

השקיה מדייקת בעגבניות לתעשייה

שיפור משמעותי בבריקס, ביבולים וברווחים האיכות בעגבניות לתעשייה נקבעת על פי תכולת הסוכר שבהן. גורמים רבים משפיעים עליה, אך הגורם העיקרי הוא ניהול ממשק המים והדשן, ממשק זה הינו המשמעותי ביותר ויש לו השפעה ישירה על כך.

כיצד השקיה מדייקת תורמת לגידול העגבניות שלך?

  • השפעה על כמות הסוכר בעגבניות
    השקיה מדייקת, פירושה שליטה מיטבית במשטר ההשקיה ויצירת עקת יובש בשלב הבשלת הפרי, להגברת היווצרות סוכרים בפרי וכתוצאה מכך לריכוז סוכר גבוה יותר.
  • שמירה על לחות הצמח
    מניעת עקת יובש בשלב הפריחה והחנטה מבטיח יבול מקסימלי. טפטוף הוא השיטה היחידה שמאפשרת השקיה תכופה של בית השורשים בצמח, וכתוצאה מכך שומרת על תנאי גידול נאותים ללא עקה.
  • איזון נכון בין צימוח וגטטיבי להיווצרות הפרי
    השקיה מדייקת מאפשרת בקרה, שליטה וגמישות מרבית ובכך מבטיחה שהצמח יקבל בדיוק את כמויות המים והדשן הדרושות לו.
Drip irrigation for processing tomatoes
לשאלות נוספות בנושא?

לשאלות נוספות בנושא?

פתרונות מומלצים לגידול עגבניות לתעשייה

רוצים ריכוז סוכר ויבול גבוה בעגבניות שלכם?

רוצים ריכוז סוכר ויבול גבוה בעגבניות שלכם?

בואו נמצא את הפתרון האידיאלי עבורכם באמצעות השקיה מדייקת