שדרוג תשתיות מים

שדרוג חממה טכנולוגית בערבה

שדרוג תשתיות מים בחממה טכנולוגית בערבה

הפרויקט בוצע ע"י מחלקת הפרויקטים

#כלפתרונותהמיםבמקוםאחד #ערבה #תשתיות #פוליאתילן #נטפים #לגדליותרבפחות