מוצרים
עבור

PWS-S

מערכת PWS-S - פיקוד מחשב השקיה - הספקת מים מהמיכל לשדה

pertikitאופן הפעלת המערכת:

 • אם קבלת פקודה מבקר חיצוני או הפעלה במצב ידני המערכת תחל את פעולתה.
 • בהזמנה מיוחדת אפשרי לקבל את המערכת עם פורק עודפים חזרה למיכל.
 • הפקודה ממחשב השקיה AC או DC.

הכנות בלוח החשמל:

 • מצוף חוסר במים
 • מצוף מילוי המיכל
 • ברז מילוי מיכל VAC24

שימושים:

 • הספקת מים לחממות , חוות ,לולים ורפתות
 • צינון על ידי קולנט נטפים
 • הספקת מים לכפרים בעולם
   

 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember