מוצרים
עבור

PWS-FC-S

מערכת פיקוד ממיר תדר הספקת מים מבקר חינוי והפעלת המערכת

PWS-PS-Sאופן הפעלת המערכת:

  • אם קבלת פקודה מבקר חיצוני או הפעלה במצב ידני מקבל ממיר התדר פיקוד על המערכת
  • הממיר תדר ישמור על לחץ קבוע בספיקות משתנות.
  • אפשרות נוספת קבלת המערכת עם מיכל לחץ 200 ליטר ובכך יישמר הלחץ הקבוע בקוו.

הכנות בלוח החשמל:

  • מצוף חוסר מים
  • מצוף מילוי מיכל
  • הפעלה נוספת ממחשב השקיה
  • ברז מילוי מיכל VAC24

שימושים:

  • הספקת מים לבום השקיה במשתלות (מבום אחד עד 15 בומיםׂׂ)הספקת מים לחממות כאשר הספיקות שונות והלחצים שווים .
  • צינון על ידי קולנט נטפים הספקת מים לחוות, לולים ורפתות .
  • הספקת מים לצרכנים שונים בלחצים שווים וספיקות משתנות
Site by mantis.
בחר מדינה
remember